Lepinguõigus


Küsimus: Sõiduki liisinglepingu (kasutusrent) käendus18.10.2011

Tere.
Olen sõiduki kasutusrendi liisingulepingu käendaja. Tean, et põhivõlglane on makseraskustes ja ei täida oma kohustusi õigeaegselt juba üle 1,5 aasta. Kuna midagi ta ikka maksab, siis pole liisinguandja minu poole veel pöördunud.
Liisinguvõtja rikub lepingut andes auto kasutada kõrvalistele isikutele, on muutnud mitu korda elukohta sellest teatamata. Kardan, et varsti temaga enam ei "mängita".
1. Kas ma saan midagi ette võtta, enne kui mul tuleb maksma hakata?
2. Mida tähendab VÕS § 148, et käendaja võib nõuda tagatist? Liisinguvõtjal mingit vara pole. Kas auto saaks olla mingis mõttes tagatis? (n: seisab nii kaua "platsil", kui võlg on tasutud).
3. Kas auto tagastamisel (kasutuse lõpetamine) jääb tasuda ainult maksete võlg? Selles mõttes, et auto kui asi on ju tagastatud ja polnud väljaostu kohustust.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS § 148 eelduste täitumise korral on käendajal nõue põhivõlgniku vastu tagatise andmiseks (VÕS § 98) ja kohustusest vabanemiseks selle kaudu, et nõuda põhivõlgnikult kohustuse täitmist võlausaldajale (liisinguandjale). Auto kuulub liisinguandjale ning selles mõttes ta tagatiseks käendajale ilma liisinguandja nõusolekuta olla ei saa. Käendajana on mõistlik võtta nii liisinguvõtja kui ka liisinguandjaga ühendust lahenduse leidmiseks ning võlakohustuse täpsemaks määratlemiseks. Käendaja rahaliste kohustuste suurus sõltub liisingulepingus sätestatust ehk et milliseid rahalisi kohustusi oli liisinguvõtja kohustatud kandma. Selleks tuleb tutvuda lisiingulepinguga. Tihti on lepingutes sees, et liisinguvõtja (seega ka käendaja) peab hüvitama liisinguandjale sõiduki müügi jms. kulud, väärtuse vahed jne. Seal peaks muidugi vaatama ja analüüsima kas tegemit on tarbijast liisinguvõtjaga ning kuivõrd võivad üldtingimused olla tarbijat ebamõistlikult kahjustavad ja seega tühised. Peate kaalutlema faktilistest asjaoludest lähtuvalt, et milline on mõistlik ja majanduslikult otstarbekas lahendus teie jaoks kulutuste vältimiseks/vähendamiseks (nt liisingulepingu ülevõtmine või liisinguandja poolt lepingu lõpetamine, kui on selleks alus ja sõiduki müük või uue liisingu sõlmimine) ning kuivõrd on alternatiivsed lahendused teostatavad.