Lepinguõigus


Küsimus: Kas endine töötaja tohib kasutada tööl tehtud objekti fotosid kui "enda tehtud tööd"?05.03.2019

Tere.

Avastasime, et endine ehitaja kasutab ehitusobjektil tehtud pilte kui "Tehtud tööd" reklaamina. Kas tal on õigus kasutada enda tehtud pilte, võõrast varast, ilma omaniku loata?

Ette tänades,

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,

Teose loomisel tekivad autoril isiklikud ja varalised õigused. Isiklikud õigused on näiteks õigus esineda teose autorina, teha teoses muudatusi ja otsustada teose avalikustamise üle. Varalised õigused on näiteks õigus teha teosest koopiaid, neid levitada ja esitada – sisuliselt käituda viisil, mis võimaldab teosest tulu teenida. Tööandjale lähevad üle ainult varalised õigused teosele, mis on loodud tööülesannete piires. Antud juhul on tegemist isiklike õigustega (töötaja avalikustab oma tööd nagu enda tehtud töö) ehk esineb teose (töö) autorina. Isiklikud õigused ei lähe tööandjale üle ja seega töötajal on õigus pilte avalikustada.