Lepinguõigus


Küsimus: Inkassofirma ei vasta kirjadele, kuidas saada võlgnevus kaelast ära?24.10.2011

Tere.
Küsimus siis selline, et sai võetud SMS laen 18.11.2008. Laenu summa oli 191,73 eurot ja tagasimakse kolm kuud. Kaks esimest kuud sai osamakse ilusti tasutud ja kolmas kuu jäi maksmata rahaliste raskuste tekkimise tõttu. Alles jäänud võlg on siis 83,21 eurot. Koos intressidega nõutakse 1339,49 eurot. Olen üritanud leida kompromissi tagasi makstava summa osas aga inkassofirma isegi ei vasta minu poolt esitatud pakkumistele. Olen palunud neil asi anda kohtusse aga nad ei tee minu kirjadest väljagi. Tahan asja kaelast ära saada. Võlgnevus on üleval ka maksehäireregistris. Kuidas peaksin toimima.
Tänan

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Esitatud küsimusele vastamiseks oleks vajalik tutvuda sõlmitud krediidilepinguga, samuti nõudeavaldusega, et hinnata ja analüüsida kõiki õiguslikke aspekte ja kas nõude summa on põhjendatud või mitte. Dokumentidega tutvumiseta ei pruugi vastus olla sobiv. Märgin, et Riigikohus on oma lahendites jõudnud seisukohale, et kui pooled on leppinud kokku laenu tagastamise aja, siis on nad leppinud kokku ka laenu kasutamise tähtaja. Leppides kokku intressi laenu kasutamise eest, on pooled leppinud kokku lepingujärgse tasu laenu kasutamise eest kokkulepitud aja jooksul. Kui laenu kokkulepitud ajaks ei tagastata, kaotab laenaja laenatud raha kasutamise aluse ja rikub oma lepingust tulenevat laenu tagastamise kohustust. Alates laenu tagastamise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kaotab intressi arvestamine seega õigusliku aluse ning edasi tuleb kõne alla üksnes viivise (sh seadusest tuleneva viivise) või kahju hüvitise arvestamine (laenu tagastamiskohustuse täitmisega viivitamise eest). Sellest seisukohast lähtudes, ei pruugi intressinõue õige olla.