Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas vormistada elukaaslasega ühiselt maja ostmine, et ennetada võimalikke vaidlusi tulevikus?21.10.2011

Tere,
soov on osta elukaaslasega koos maja, aga tahaks välistada tulevikus võimalikult palju sellega seoses tekkida võivaid probleeme (nt lahkuminek ja vara jagamine).
Millele peaks pöörama tähelepanu enne maja ostmist? Olen aru saanud, et kindlasti peaks maja olema kaasomandis, üks on laenuvõtja ja teine kaaslaenutaotleja (mitte käendaja).

Kas on võimalik ennetada ka probleemi, et kui tulevikus üks pool soovib maja müüa (aga poolele majale on raske leida ostjat), on mingi aja möödudes (näiteks aasta) ühel poolel kohustus teiselt tema pool välja osta või kui see ei õnnestu kummalgi poolel, maja maha müüa ja raha pooleks jagada? Kas sellist lepingut üldse tehakse, mis vormis ja võib olla Teie hinnangul sellisel lepingul polekski mõtet? Kas saab kuhugi kirja panna, mis saab laenulepingust juhul, kui üks pool oma osa maha müüb?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tervitan Teie ettenägelikust. Antud küsimuse taga olevat probleemistikku saab lahendada mitmeti ning erinevatel lahendusviisidel on omad positiivsed ja negatiivsed aspektid, mida kahjuks ei ole võimalik ega ole ka mõistlik lahendada käesoleva portaali nn lühivastuse vormis. Teie küsimuse lahendamine eeldab kindlasti kohtumist ja kõikide asjaolude igakülgset analüüsi ning Teile selgitamist. Soovitaksin antud küsimuses pöörduda mõne õigusnõustaja poole.