Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürnik peab maksma piiramatult kõrvalkulusid?03.11.2011

Tere,

Üürilepingus on kirjas, et tasuda järgnevad kõrvalkulud: vesi, elekter, küte, prügi, heakord jne. Kuid korteri omanik soovib ka, et tasuksin lisaks veel kindlustuse, remondifondi. Lepingus lause lõpebki nii et jne.
Kas sellest lähtuvalt peangi maksma antud kõrvalkulud ka (kindlustus, remondifond)? Kas seda saab nõuda sõnaga "jne." kui lepingus sõnaliselt viidatud ei ole, et peaksin maksma? Üürileandja ise seletab asja nii, et kuna remondifond ei ole maja laen, siis üürnik on kohustatud tasuma nn kindlustuse ning remndifondi. Vastab see tõele?

Tänan väga!

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tulenevalt üürilepingu olemusest on üürniku põhikohustuseks tasuda üüri, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud kõrvalkulude tasumises. Sealjuures peab kõrvalkulude loetelu ja kokkulepe olema selge ja ammendav, kuivõrd vastupidisel juhul ei ole üürnikul lepingus nimetamata kululiigi tasumise kohustust.

Kõrvalkulude all peetakse eelkõige silmas asja kasutamisega seotud kulusid. Seega kulud, mis ei ole seotud asja kasutamisega (remondikulud jms) ei ole kõrvalkulud ning selliste kulude üürniku poolt tasumise kohustuse kokkulepe oleks VÕS §275 alusel tühine.