Lepinguõigus


Küsimus: Millised on riskid ja mida peaksin arvestama suusõnalise üürilepinguga?01.11.2011

Tere

Mure järgmine, soovin üürida korterit. Üürileandja lepingut teha ei soovi, saatis ainult e-mailile tingimused (kirja vormis). Antud korter, mida soovin üürida, on sundmüügis, korteril on eelnev üürivõlg (üürileandja sõnul mind see ei puuduta). Lisaks ei soovi ta, et igakuise üüriraha tema arvele kannaksin, vaid tema firma arvele. Sooviksin teada, et kas ja milliste riskidega ma peaksin arvestama?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Soovitan kindlasti sõlmida üürilepingu, millega siis kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri). Üürilepingu võib sõlmida ka kirjalikult taasesitatavas vormis e-kirju vahetades, kuid vaidluste vältimiseks soovitan sõlmida kirjalikult, tuvastades üürileandja isiku ja õiguse asja üürile anda jne. Seda ka põhjusel, et Teie kirjas väljendatud asjaolud peaksid tegema üürniku ettevaatlikuks ning tuleks eriti hoolikalt uurida üürileandja tausta ning põhjuseid tema vastuolulisele tegevusele.
Kui üürilepingus on kokkulepe, et üürileandja palub üüri tasuda äriühingu kontole ja sellise makse tegemisega loetakse üürniku üüri tasumise kohustus täidetuks, siis riski selles osas ei ole. Juhul, kui korteril lasub suur kommunaalkulude võlg, siis võib tekkida probleem kommunaalteenuste osutamise järjepidevusega, sest võlgnevuse olemasolu korral võib teenuse osutaja teatud tingimustel piirata teenuste osutamist.