Lepinguõigus


Küsimus: Sissenõude pööramisel solidaarvõlgnike varale nõutakse topelt summad?04.11.2011

Tere! Mõned aastad tagasi sai võetud naisega koos eluasemelaen. Aasta enam koos ei ela aga nüüd on antud korteril, mille peale sai koos laenu võetud, tekkinud kommunaalvõlg. Asi läks kohtusse ja nüüd on kohtutäitur arestinud minu pangaarve võla osa summas pluss kohtutäituritasu suuruses. 1500 eurot kuna olin solidaarne võlgnik ehk laenu kaastaotleja .Eks naise arve arestitud täpselt samas summas.
Kas on võimalik, et saab arestida nii võgniku kui solidaarse võlgniku pangakonto ja solidaarselt võlgnikult võtta sama summa pealt veel omakorda kohtutäituri tasu täpselt samas summas, mis võlgnikult? Ning kas ei oleks pidanud kohtutäitur mitte kohtus väljamõistetud summa mõlema vahel ära jagama ning kohtutäituri tasu ainult võlgnikult välja mõistma või siis samuti pooleks tegema? Muidu tekib topelt kohtutäituritasu antud võlalt ja topelt võlg ju samuti. Millised õigused on siinkohal solidaarsel võlgnikul antud juhtumi korral?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Solidaarvõlgnike puhul võib võlausaldaja nõuda kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt või mõnelt neist (VÕS § 65 lg 1). Omavahelistes suhetes peavad solidaarvõlgnikud täitma kohustuse võrdsetes osades, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti (VÕS § 69 lg 1).

St et kohtutäitur võib arestida solidaarvõlgnike puhul mõlema võlgniku kontod kogu nõude ulatuses (sh täituritasu). Võlgnikud peavad oma kohustuse täitma aga võrdses ulatuses, kuid kindlasti mitte kahekordses ulatuses. St kindlasti ei ole mõlemal võlgnikul kohustust tasuda täis summas kohtutäituri tasu vaid ainult 1/2 osa tasust. Juhul kui üks solidaarvõlgnik tasub kogu nõudsumma, läheb talle üle võlausaldaja nõue teise võlgniku vastu (solidaarvõlgniku tagasinõue) (VÕS § 69 lg 2).