Lepinguõigus


Küsimus: Kes peab maksma, kui kauba tellija ei ole kaupa saanud?04.11.2011

Tere! Mul on suur mure. Minu poja nimel on tellitud Quelle kataloogist kaupa, tellijaks oli poja ekselukaaslane. Kuna ta polnud selleks ajaks veel täisealine, tellis pakkid poja teadmata. Kuna nad enam koos ei elanud, olid pakid tellitud kahele erinevale aadressile. Kui kaup saabus, siis ekselukaaslane helistas ja ta käis neid pakke välja võtmas kahel korral. Ühel korral on tema allkirja võltsitud. Pakid olid tellitud järelmaksu peale. Nüüd on asi antud inkassosse ja sealt nõutakse poja käest raha, mida ta ka hetkel maksab. Millegipärast on Quelle oodanud sellega 2 aastat ja kahe aastaga on kogunenud lisatasude ja intressidega üle 3000 euro. Kes peab tasuma selle raha, tema pole ju neid asju saanud? Mitte-maksmise korral ähvardati kohtuga.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kuivõrd teie küsimuses kirjeldatud asjaolud on ebatäpsed ja ebaselged, siis on keeruline anda teile üheselt ammendavat vastust.

Asjaolude pinnalt võiks teha järelduse, et tegemist on sidevahendi abil sõlmitud lepinguga. Kohustuste hindamisel tuleb seega vaadelda, kes on lepingu pooled. Kui tellijaks (tarbijaks) on teie poeg, siis lasub tasumise kohustus teie pojal. Asjaolu, et nad on oma elukaaslasega lahus, ei mõjuta kohustuste täitmist pakkuja ees.
Juhul, kui teie poeg on tellija, kuid ei ole tellitud kaupa kätte saanud, siis on võimalik esitada sissenõudjale vastav vastuväide ning keelduda võlgnevuse tasumisest. Sellisel juhul peab pakkuja (Quelle) tõendama, et on lepingu kohaselt täitnud ja teie pojale tellitud kauba üle andnud.

Samuti on kohtus võimalik vaidlustada intresside suurust, kui intressid on vastuolus hea usu põhimõttega (ebamõistlikult suured).