Lepinguõigus


Küsimus: Üürikorteris ütles tehnika üles, kes peaks uue ostma?10.11.2011

Tere,
Üürikorteris ütles külmik oma töölepingu üles, kes peaks uue soetama, kas üürnik või omanik?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS § 271 ja § 292 lg 1 koosmõjust tulenevalt on üürniku põhikohustus tasuda üüripinna kasutamise eest üüri, kui pooled ei ole eraldi kokku leppinud konkreetsete lisakulude (kõrvalkulude) tasumises. Seega kui üürilepingus ei ole üheselt teie kohustusena kokku lepitud üüripinnal asuvate seadmete uuendamise kulu (nt uue külmkapi ostmine), siis on selline kohustus üürileandjal.