Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas saavutada tasaarveldus osaku ja võlgnevuse osas?08.11.2011

Tere! Olen võlgu ühele laenuühistule, samas on minu OÜ-l (kus olen mina üks kahest osanikust) ostetud selle laenuühistu osakuid summas 200000.-krooni. Nüüd tuli kohtu kaudu nõue nii minu, kui ka OÜ laenu kohta. Kuna OÜ praktiliselt ei tegutse ja on pankrotieelses seisus, olen teinud varem ettepaneku laenuühistule võlgade ja osade vahel tasaarveldust teha, millest nad on keeldunud. Millised väljavaated on mul võita kohtuprotsess? Kas on neil õigus tasaarveldusest keelduda? Millised on minu teised võimalused nende osakute võõrandamiseks.
Aitäh!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Üldpõhimõttena tuleb kohustus täita vastavalt lepingule või seadusele. Juhul, kui esinevad vastastikused samaliigilised kohustused, siis on võimalik neid tasaarvestada kattuvas ulatuses seaduses sätestatud korras ja vastava tasaarvestusavalduse tegemisega teisele poolele.
Iseenesest on hoiu-laenuühistu liikmel õigus ühistust väljaastumisel või väljaarvamisel tagasi saada tasutud osamaks tulundusühistuseaduses ettenähtud korras, kuid hoiu-laenuühistu liikmel on õigus hoiu-laenuühistust välja astuda, kui tal ei ole hoiu-laenuühistu ees täitmata kohustusi.
Vastastikuste kohustuste olemasolu ja tasaarvestuse võimaluse väljaselgitamiseks ning teie küsimusele vastamiseks on vajalik analüüsida võlasuhete aluseks olevaid dokumente ja faktilist olukorda, sest pelgalt küsimuse pinnalt ei ole võimalik vastust kahjuks anda.