Lepinguõigus


Küsimus: Kas ma olen oma kulutuste tagasinõudega hiljaks jäänud?15.11.2011

Kas olen oma nõuetega jäänud hiljaks ja kas mul ei ole õigust enam tagantjärgi pärandvarale tehtud kulutuste hüvitusele?
2005. aastal suri elukaaslane, kelle pärandvara haldajaks määrati mind kohtu poolt. Pärandvara aga võeti vastu alles 2007 aastal.
Selle aja jooksul tegin kulutusi üle 300 000.- krooni ehk üle 19 000.- euro.
Pärandvara võttis vastu mu kadunud elukaaslase ema. Sel ajal, kui see pärandvara astuvõtmise protsess käis, sain tema emaga hästi läbi, seni kuni võtsin majale (mis oli kadunud elukaaslane kaasomandis ja kaaslaenaja) 500 000.-krooni pangalaenu, et kadunu ema saaks kustutada oma korteri laenu, mille ta kadunud poeg oli firma tarbeks pangale laenu eest pantinud. Lubas see naine kopentseerida pärandvarale tehtud kulutused sellega, et juhul kui ma kohtusse ei esita pärandvarale tehtud kulutuste kokkuvõtet ja ei nõua temalt nende hüvituste kompentseerimist, et siis tulevikus jääb see korter minule, kui tema on siit lahkunud. Kuid kahjuks aasta hiljem katkes meie suhe tema poolt ja hüvituste tasumistest ei taha ta enam juttugi teha ja oma lubadustest ei ole ta ka kinni pidanud.

Kas mul on veel võimalus need kulud tagasi saada? Ning mida ma peaks tegema selleks? Sest sisuliselt ma olin ju võõras inimene.

Ette tänades

R

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tuleb eristada pärandvara hooldaja töö eest makstavat tasu ja pärandvara hoiu ning hoolduse kulutuste hüvitamist. Iseenesest on pärandvara hooldajal õigus saada pärandvara valitsemise eest pärandi arvel tasu. Hooldamise tasu suuruse määrab kohus. Kui vastav menetlus on lõpetatud ja tasust olete loobunud, siis tasu nõuda ei saa.
Pärandi avanemisel kehtinud pärimisseadus sätestas, et pärandi hoiu ja hooldamise kulud ning muud pärandiga seoses tehtud vajalikud ja kasulikud kulutused jaotatakse kaaspärijate vahel võrdeliselt nende pärandiosaga, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti. Õige on teie kahtlus selles, et siin tõusetub koheselt nõude aegumise küsimus ning aegumist kohaldab kohus kohustatud isiku taotlusel. Juhul, kui saaksite temaga kokkuleppele kulutuste hüvitamiseks või ta kinnitaks vastava kohustuse olemasolu, siis oleks asja lahendus lihtsam.