Lepinguõigus


Küsimus: Kas mul on õigus pool aastat vana auto tagastada, kuna pidavalt on mingeid vigu ja firma sunnib mind vigade logi pidama?04.04.2021

Tere
Ostsin uue auto sept.2020.
Koheselt ilmnes värvidefekt tagaluugil, millele tehti värviparandus. Peale rehvide vahetust samas firmas hakkas pidevalt tööle rehvirõhu andur. Olen käinud sellega kolmel korral ka firmas uuesti rehvirõhke kontrollimas ja üle salvestamas, kuid siiani tulemuseta.
Soovin auto tagastada, kuna on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Hetkel on lisandunud ka veateade, et front assit on blokeeritud.
Firma ei ole nõus seda tegema, nõuavad, et peaksin logiraamatut, millal veateated sütivad ja mis teeolud on. Ei ole sellega nõus, kuna ostsin uue auto ja mitte testimiseks. Öeldakse, et kruusateel ja aukudes sõitmine, kuigi elan ja sõidan asfalttee ääres. Ja auto on mõeldudki teedel sõitmiseks.
Kas firma saab nõuda, et uue auto ostu korral pean pidama päevikut ja kes maksab kinni kulud, kui nemad ise teevad proovisõite?
Kas mul on õigus lepingust taganeda ja auto tagastada?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere.

Kui sõidukil on vigu, mida ei suudeta parandada (nt rehvirõhu anduri probleem) ja sõiduk ei vasta lepingutingimustele, siis Teil on õigus lepingust taganeda VÕS §§ 116 lg 2 p 5 ja 223 lg 1 alusel. Tarbijalemüügi puhul annab VÕS § 223 lg 2 täiendava võimaluse lugeda müügilepingu rikkumise oluliseks, kui asja parandamise või asendamisega tekitatakse tarbijast ostjale põhjendamatuid ebamugavusi.

Teie esile toodud asjaolud annavad minu hinnangul aluse väita, et müüja on lepingut oluliselt rikkunud ja Teil on õigus lepingust taganeda ja nõuda müügihinna tagastamist.

Lepingust taganemisel peate siiski arvestama VÕS §§ 189 lg 1 ja lg 2 p 1 sätestatuga, mille kohaselt lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist ning saadud viljade ja muu kasu väljaandmist, kui ta tagastab kõik üleantu. Tagastamise või väljaandmise asemel peab lepingupool hüvitama üleantu väärtuse, kui tagastamine või väljaandmine on üleantu olemuse tõttu välistatud, muu hulgas, kui üleantu seisneb teenuse saamises või asja kasutamises. Seega peate müüjale kasutuseelistena hüvitama vahepeal olnud võimaluse autot kasutada. Õiguskirjanduses ja kohtupraktikas (vt nt RKHKo 3-3-1-18-06) on leitud, et sõiduauto kasutuseelise väärtuseks on 0,4-1% auto soetushinnast iga 1000 läbisõidetud km kohta. Nimetatud kasutuseelisele on müüjal õigus VÕS § 189 lg 2 p 1 järgi.