Lepinguõigus


Küsimus: Kas see kehtib ka varjatud vigade puhul, kui lepingusse sai et hilisemaid pretensioone ei rahuldata?27.05.2021

Tere,
Soetasime elukaaslasega veebruaris maja. Nüüdseks ilmnes, et katusekonstruktsioonid ei ole terved. Tegu on lamekatusega ja ostu hetkel, kuna oli väljas korralik lumi, polnud ka katusel miskit näha. Hetkeseisuga tundub, et katus kunagi lekkinud, mis tagajärjel konstruktsioon mädanenud/pehkinud. Uus tõrvapapp vanale peale pandud ja sellega niiöelda nagu viga parandatud. Veel lõhkes küttes keskkütte toru seina sees talvel. Lasin kindlustusel töömehe kutsuda kes lekke likvideeris. Nüüdseks kui seina lahti võtsin ilmnes et sein täiesti mäda alt, et vesi lekkinud seal süsteemis juba pikemat aega vaid lihtsalt kuna me korralikult kütma hakkasime, lõi agu lihtsalt suuremaks, mille peale me ka siis lekke avastasime. Aga kuna ei tundunud algul vee kahjustusi ja seda ei märganud ka kohe hetkel santehnik, kes vea eemaldamiseks lihtsalt torud läbi lõikas ja lihtsalt ühe radika süsteemist välja lõikas. Samuti ka kütmise käigus hakkas lekkima duširuumi lae peal olev keskkütte paisupaak, mistõttu vesi tilkus läbi lae duširuumi. Ehk teisisõnu oli küttesüsteem vigane juba ostu hetkel, aga kuna torud ja paisupaaks siis seina taga ja lae all, polnud viga võimalik kohe märgata. Üleandmis-akti sai ka märgitud punkt, et hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Kas see kehtib ka siis varjatud vigade puhul? Ostetud sai eraisiku käest maja.

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem (VÕS § 218 lg 1). Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (VÕS § 218 lg 4). Müüja vastutab VÕS § 218 lg-st 1 tulenevalt müügieseme puuduste eest ka juhul, kui ta neist puudustest ei teadnud ega pidanudki teadma (vt Riigikohtu 8. veebruari 2012. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-156-11, p-d 18 ja 19; 30. septembri 2015. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-100-15, p 35). Riigikohus on leidnud oma praktikas sedagi, et müüja vastutust ei mõjuta isegi see, kui ostja võtab endaga kaasa asja ülevaatusele inimese, kes on ehitusalase kogemusega, varjatud puuduste tuvastamisel tuleb lähtuda eriteadmisteta isiku, mitte asjatundja mõistlikest ja põhjendatud järeldustest. Viidatud sätted lubavad väita, et Teie kirjeldatud varjatud puuduse eest müüja vastutab ja seda vaatamata sellele, et üleandmise ja vastuvõtmise aktis on märgitud "hilisemaid pretensioone ei rahuldata".