Lepinguõigus


Küsimus: Mida ette võtta kui lepingu teine pool ei ole tähtajaks servituute kustutanud?02.06.2021

Ostsime eelmisel aastal uusarendusse maja, kus peal olid erinevad servituudid. VÕL ajal sai kokkulepitud ehitajaga (notariaalselt) et antud servituudid kustutatakse AÕL ajaks, kahjuks selleks ajaks polnud endiselt suudetud neid maha võtta, kuid teise poole jurist lubas notaris, et kohe kohe on asjad valmis, seetõttu allkirjastasime ikka lepingu, kuid lepingusse sai punkt, et servituudid peavad olema korras 1.jaanuar 2021, või hakkab teisel osapoolel tiksuma viivis.

Tänase seisuga (1.juuni 2021) pole suudetud kõiki servituute veel endiselt kustutada. Kas meil on õigus saata välja viivise nõue? Omalt poolt oleme ärgitanud vastaspoolt kogu aeg asjaga tegelema (meilid olemas), tegime ka avaldused, et neil õigus tegeleda meie maa servituutidega.

Ehk mis oleks õiglased järgmised sammud? Sest teoorias kui me sooviks enda maja maha müüa, siis pank ei anna laenu servituutidega maale.

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Võlausaldaja võib võlgnikult nõuda viivist rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral. Teie kirjeldatud lepinguline sanktsioon on käsitletav minu hinnangul pigem leppetrahvina. Tuleb silmas pidada, et kahjustatud pool kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et ta leppetrahvi nõuab. Seega tuleb Teil vastav nõue juba praegu esitada.

Servituutide temaatikat, teadmata nende sisu, ei ole võimalik kommenteerida. Iseenesest võite Te müüjalt küll nõuda vastava kohustuse täitmist, kuid üksnes siis kui kohustuse täitmine on müüja jaoks võimalik. Kohustuse täitmist ei või nõuda, kui 1) kohustuse täitmine on võimatu; 2) kohustuse täitmine on võlgnikule ebamõistlikult koormav või kulukas; 3) võlausaldaja saab mõistlikult saavutada kohustuse täitmisega taotletava tulemuse muul viisil; 4) kohustuse täitmine seisneb isikliku iseloomuga teenuse osutamises. Siin võibki tekkida küsimus, kas müüja jaoks on vastava kohustuse (servituutide lõpetamine) täitmine üldse võimalik.