Lepinguõigus


Küsimus: Kas on õigus kompensatsioonile, kui kütte paigaldaja ei teinud tähtaegselt valmis ja tekitas mulle lisakulu?07.10.2021

Maksime hinnapakkumise alusel maakütte paigaldajale. Kõigepealt tuli kohale ja lõhkus vana küttesüsteemi välja ja ette teatamata kadus nädalaks ajaks. Samal ajal langes ilma kütteta majas temperatuur 10 kraadini, kus igapäevaselt inimesed sees elama pidid. Nädal hiljem paigaldas seadme aga mingi jupp oli puudu seega sai seadme tööle ainult elektrikütte pealt, mis on väga ebaefektiivne. Kulus veel nädal, siis soovis paigaldaja saada lisatasu viidates suurenenud kulutustele, kuigi mingeid lisatöid juurde ei tulnud, samal ajal kulutas pump üle 1000kw elektrienergiat. Sõlmitud lepingus muidugi sellist stsenaariumi kirjeldatud ei ole. Kas mul on võimalik küsida kompensatsiooni otseste ja kaudsete kulude kohta, mis selline planeerimatus on tekitanud? Vabatahtlikust kompenseerimisest see firma keeldus. Ma mõtlen, et kuidas on võimalik ilma tagajärgedeta nädalaks muuta kellegi kodu elamiskõlbmatuks?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Küsimusele, kas on õigus kompensatsioonile, kui kütteseadme paigaldaja ei teinud tähtaegselt tööd valmis ja tekitas lisakulusid, on vastus jaatav. Kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja koos kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud juhul, kui võlgnik kohustuse rikkumise eest ei vastuta või kui kahju ei kuulu seadusest tulenevalt muul põhjusel hüvitamisel (VÕS § 115 lg 1). See puudutab ka töövõtulepingut. Kui töövõtulepingus on pooled kokku leppinud töö eelarves, siis töövõtjale on see mittesiduv üksnes siis, kui selles on eraldi kokku lepitud. Sellise kokkuleppe puudumisel eeldatakse, et eelarve on siduv. Kui eelarve on siduv, siis tuleb eelarve suurenemine eraldi kokku leppida. Seega ei saa töövõtja nõuda lisatasu tuginedes üksnes sellele, et tema kulutused on suurenenud.

Lepingut nägemata pole võimalik küsimustele detailsemalt vastata.