Lepinguõigus


Küsimus: Kas pikendamata lepingu hilisem suusõnaline luba korteris elamiseks läheb tähtajatu lepingu alla?01.12.2021

Tere.
Elan üürikorteris alates 06.01.2019 ja varsti saab 3 aastat täis. Üürileandja polnud ametliku üürilepingu tegemisest huvitatud. Esimese aasta sees lasi üürileandja enda kindlustunde mõttes paberile kirjutada minu andmed sisuga, et elan seal teatud kuupäevani, milleks oli 6 kuud. Hiljem pikendasime seda veel 3 kuud. Mõlemal korral oli paberit vaid üks eksemplar, mis jäi üürileandjale. Peale seda me uut tähtaega ei määranud ja üürileandja ütles, et võin elada seal edasi. Põhjuseks minu kui korraliku üürniku usaldamine. Nüüd nädal tagasi 12.11.2021 andis üürileandja teada, et see korter läheb müüki ja andis mulle 1 kuu välja kolimiseks. Nädal aega hiljem täna 21.11.2021 käis üürileandja maakleriga pilte tegemas ja korterit hindamas. Üürileandja ütles täna, et kuna ta andis teada korteri müügist 12.11.2021 siis sellest ajast hakkas kehtima ka minu 1 kuu pikkune väljakolimise tähtaeg. Kas pikendamata lepingu säärane paber ja hilisem suusõnaline luba korteris elamiseks läheb tähtajatu lepingu alla? Ja kas mul on tõesti praeguseks vaid 3 nädalat jäänud välja kolimiseks või on mul õigus selles korteris elada veel 3 kuud? Nagu ma aru sain, siis peab ka maakler kirja panema, et mis ajaks on korter vabastatud. Juhul kui mul on õigus 3 kuule, siis kuidas vältida seda, et maakler paneb korteri tühjenemise kuupäevaks praeguse üürileandja kehtestatud tähtaja 1 kuu? Sooviks teada oma õigusi, et siis korteri omanikule edasi öelda. Tänan!

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere.

VÕS § 310 lg 1 sätestab, et kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Seega muutus üürileping tähtajatuks pärast Teie mainitud kolmekuulise tähtaja möödumist. VÕS § 312 lg 1 kohaselt eluruumi üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Kui lepingupool ei järgi ülesütlemisel ülesütlemiseks ettenähtud tähtaega, loetakse leping ülesöelduks ettenähtud tähtaja möödumisest (VÕS § 311 lg 2). Kui ülesütlemisest teatati teile 12.11.2021, siis teil on õigus eluruumi kasutada kuni 12.02.2022. See, mida kavatseb teha maakler ei saa omada õiguslikku tähendust. Korteri Teie nõusolekuta "tühjendamine" on käsitatav eluruumist väljatõstmisena ja tegemist on kriminaalkorras karistatava teoga. Nimelt KarS § 314 lg 1 kohaselt karistatakse ebaseadusliku läbiotsimise või eluruumist väljatõstmise eest rahalise karistusega.