Lepinguõigus


Küsimus: Pidin käendatud laenu ise tagasi maksma, kas saan laenajalt nüüd selle välja nõuda?16.11.2011

Tere!
Olin sõbrannale laenu saamisel käendaja. Laenaja ei maksnud seda tagasi, nii nõudis pank minult selle raha välja. Tasusin laenu täies ulatuses ise ära.
Kas minul on õigus sõbranna käest nüüd see raha tagasi nõuda?
Käenduslepingus oli ka selline lause: käendusleping on sõlmitud tähtajaga 1.08.2011. Käenduslepingu tähtaja möödumisel vastutab käendaja edasi enne tähtaja möödumist tekkinud kohustuste eest.
Ette tänades!

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Oluline on antud juhul - kas nõue, mis täitsite, oli tekkinud enne 01.08.2011? Kui nõue oli tekkinud ja teie tasusite sõbranna (põhivõlgniku) eest kogu nõude, siis VÕS §152 lg 1 kohaselt läheb teile täidetud ulatuses üle võlausaldaja (panga) nõue teie sõbranna (põhivõlgniku) vastu. Arvestada tuleks nõude aegumistähtaega (mis on sama, mis esialgse panga põhinõude aegumistähtaeg) ning samuti tuleks teavitada sõbrannat (põhivõlgnikku) (soovitavalt kirjalikult), et olete nõude täitnud. Vastasel juhul võib sõbranna ise ka nõude täita ja sellisel juhul kaotate oma tagasinõudeõiguse sõbranna vastu.