Lepinguõigus


Küsimus: Kas on eelisõigus osta pooleli olev objekt, mis on pankrotis?14.01.2022

Tere.
Soovin osta uusarendust. Sõlmisin arendajaga VÕL kus on kirjas tähtaeg, mis on neli kuud üle VÕL märgitust. Arendaja väidab, et edasi ehitamiseks raha puudub. Ehitis on 75 - 80 % valmis. Nüüd detsembris lubas edasi ehitada aga tunduvalt odavamate materjalidega, kui lepingus. Ähvardab, kui ei meeldi laseb firma pankroti. Kas olen oma sissemaksust ilma, kui firma pankrotis? Kas on eelisõigus osta pooleli olev objekt, mis on pankrotis?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Pankrotivara müüakse kas avalikul enampakkumisel või võlausaldajate üldkoosoleku ettekirjutusel või pankrotitoimkonna nõusolekul enampakkumiseta suuremat kasu andval viisil, kuid mingit pankrotivõlgniku ühe konkreetse võlausaldaja eelisõigust pankrotiseadus selles osas ette ei näe. Kas jääte oma sissemaksust ilma või millises ulatuses sõltub sellest, kas võlgnikul on vara, mida müüa, kas olete oma nõude õigeagselt pankrotipessa esitanud ja kui palju on võlgnikul teisi võlausaldajaid, sest raha makstakse võlausaldajatele välja jaotise alusel.