Lepinguõigus


Küsimus: Kas mul on õigus tähtajalist kindlustuslepingust taganeda enne tähtaja lõppu?14.01.2022

Mul on sõlmitud tähtajaline kodu kindlustusleping mis on pikem kui 1 aasta. Kas mul on õigus sellest taganeda enne tähtaja saabumist? Kas sellisel juhul on kindlustusandjal õigus määrata leppe trahvi või muud tasud?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Lepingut nägemata pole võimalik Teie küsimusele detailselt vastata.

Kindlustuslepingu sõlmimisel enam kui üheks aastaks võib kindlustusvõtja lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest. Lepingutingimus, mis raskendab tarbijast kindlustusvõtjal nimetatud taganemisõiguse kasutamist, nt. kokkulepe, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega, on tühine.

Kindlustuslepingust taganemine on lubatud üksnes seadusega sätestatud juhtudel. Lepingut on võimalik lõpetada ka poolte kokkuleppel ja võimalike lepingus sätestatud leppetrahvide nõudmine on üksnes võlausaldaja õigus, mitte kohustus.