Lepinguõigus


Küsimus: Kas hagiavalduse esitamiseks peab olema magistrikraad?18.11.2011

Palun abi hagiavalduse avaldamisel. Esitasin kohtule avalduse võlgniku vastu, kuid selgus, et ettevõtte esindamiseks peaksin omama magistrikraadi. Tekib küsimus, kas sama nõue kehtib ka juhatusele või juhatus võib ettevõtet esindada ilma magistrikraadi omamata?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Lepinguliseks esindajaks võib kohtus muu hulgas olla isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi (TsMS § 218 lg 1 p 2). Juhatuse liige ei ole lepinguline, vaid seaduslik esindaja, mistõttu eelnimetatud nõue juhatuse liikme kohta ei kohaldu. Lisaks märgin, et ka menetlusosalise töötaja võib kohtus olla menetlusosalise lepinguliseks esindajaks, kui tal on kohtu arvates piisavad teadmised ja kogemused menetlusosalise esindamiseks (TsMS § 218 lg 2).