Lepinguõigus


Küsimus: Kas saan aasta tagasi ostetud uue auto müüjale tagastada, kui esindus ei suuda probleemi kõrvaldada?02.03.2022

Tere.
Ostsin aasta tagasi uue auto ametlikult müüjalt. Paar kuud tagasi lakkas töötamast võtmevaba süsteem - autot ei saa ukselinkidest sulgeda, sest andurid ei reageeri. Probleemiga pöördusin ametliku esindaja poole, kes vaatasid auto üle ning kinnitasid, et probleem on olemas, kuid nemad ei oska seda momendil lahendada ning ilmselt lahendus võiks tulla suve jooksul e. 4-6 kuu pärast, kuigi ei ole see ka kindel.
Kas antud olukorras on mul õigus auto müüjale tagastada või nõuda kompensatsiooni?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere.

Kui müüdud autol ei ole kokkulepitud omadusi ehk teisisõnu auto on puudustega, olete andnud müüjale puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja ja müüja ei ole suuteline puudusi kõrvaldama – siis tegemist on olulise lepingurikkumisega ja sel juhul on Teil õigus lepingust taganeda. Taganemisel peate arvestama VÕS §§ 189 lg 1 ja lg 2 p 1 sätestatuga, mille kohaselt lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist ning saadud viljade ja muu kasu väljaandmist, kui ta tagastab kõik üleantu. Tagastamise või väljaandmise asemel peab lepingupool hüvitama üleantu väärtuse, kui tagastamine või väljaandmine on üleantu olemuse tõttu välistatud, muu hulgas, kui üleantu seisneb teenuse saamises või asja kasutamises. Seega peate müüjale kasutuseelistena hüvitama vahepeal olnud võimaluse autot kasutada. Õiguskirjanduses ja kohtupraktikas (vt nt RKHKo 3-3-1-18-06) on leitud, et sõiduauto kasutuseelise väärtuseks on 0,4-1% auto soetushinnast iga 1000 läbisõidetud km kohta. Nimetatud kasutuseelisele on müüjal õigus VÕS § 189 lg 2 p 1 järgi ja Te peate seda müüjale hüvitama. Seega ei pruugi auto tagastamine ehk lepingust taganemine olla kaugeltki efektiivne õiguskaitsevahend.
Juhul kui te lepingust ei tagane, siis teil on õigus nõuda näiteks hinna alandamist (nõuda kompensatsiooni).