Lepinguõigus


Küsimus: Kas mul on õigus küsida saamata jäänud päevade eest viivist, kui teatud asutus ei ole mulle raha kandnud teatud kuupäevaks?04.03.2022

Teatud asutus ei ole mulle raha kandnud teatud kuupäevaks. Mul on õigus küsida saamata jäänud päevade eest viivist.
Kui suur on viiviseprotsent?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Kui te ei ole selle teatud asutusega kokku leppinud muus kui seaduses sätestatud viivisemääras, siis viivise määraks loetakse VÕS §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas (VÕS § 113 lg 1). Seadusjärgseks viivisemääraks on hetkel 8% aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär.