Lepinguõigus


Küsimus: Kas eraisik saab oma nõudega pöörduda ettevõte Y vastu, mis ühines ettevõttega X, kellel oli kohustus selle eraisiku eest?08.04.2022

Tere

ettevõte X ühendati ettevõttega Y, peale mida ettevõte X sai kustutatud registrist. Eraisik ja ettevõte X sõlmis enne eelnimetatud registrikannet võlaõiguslepingu korteriomandi soetamiseks, millest taganes. Ettevõte X ei ole lepingulisi kohustusi täiel määral täitnud.
Küsimus: Kas eraisik saab oma nõudega pöörduda ettevõte Y vastu, kes peaks olema ettevõtte X õigusjärglane?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere

ÄS § 391 lg 4 kohaselt ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule. VÕS § 182 lg 2 kohaselt ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste üleminekuga lähevad omandajale üle kõik üleandja ettevõttega seotud kohustused. Seega vastus on jaatav, eraisik saab oma nõudega pöörduda ettevõte Y vastu.