Lepinguõigus


Küsimus: Kas liigsuure hüpoteegi summa tõttu on alust leping tühiseks tunnistada?24.11.2011

Tere,
Ostsin jaanuaris 2008 ehitajafirmalt korteri, maksma pidin hiljemalt aasta pärast. Hüpoteegiks määrati 1 300 000 krooni, tagatiseks ostetav korter + veel lisaks korter, mis mul enne oli, sinna määrati ka hüpoteek 1 300 000 krooni. Mõlemad hüpoteegid seati ehitajafirma kasuks, mis teeb 910 000 kroonise asja tagatiseks 2 600 000 krooni.
Raha ma ei maksnud, sest põrand mõranes. Ehitaja minu murele ei reageerinud. Üritasin talle korterit tagasi anda, ta ei reageerinud millelegi.
Ostetava korteri müüs täitur enampakkumisel. Täitur müüs ostetava korteri 2011.a juunis üürnikule.
Sain juhuslikult teada, et hea tava järgi võiks hüpoteek olla ainult 30 % suurem võlasummast, mul aga ca 300 % suurem.
Võlaigusseaduse §42 lg.3 p 22) järgi tüüptingimus, millega antakse tingimuse kasutajale õigus nõuda ebamõistlikult suurt tagatist, on tühine.
Kas mul on mingi lootus kohtu kaudu leping lõpetada või tunnistada tühiseks?
Abivajaja

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tagatiskokkulepe on dispositiivse iseloomuga, st sõltub poolte kokkuleppest, kuid keskmine praktika on tsiviilkäibes tõepoolest kujunenud selliseks, et tagatise maht on ca 30% suurem kohustuse suurusest.

Antud asjaolude pinnalt võiks asuda seisukohale, et tagatise maht on ebamõistlikult suur. Kas antud tagatiskokkulepet saaks käsitleda tüüptingimusena, sõltub lepingu sõlmimise asjaoludest. Tüüptingimuse mõiste avab VÕS § 35.

Kui antud tagatiskokkulepet saab käsitleda tüüptingimusena (ehk tingimusena, mis oli kasutusel eelnevalt välja töötatud tüüplepingus ning mille üle pooled läbi ei rääkinud), siis võiks tulla kõne alla VÕS § 42 lg 3 p 22 rakendamine. Samas märgin, et VÕS § 41 järgi ei muuda tüüptingimuse tühisus kogu lepingut tühiseks ning tuleb selgeks vaielda, kas tüüptingimuse kasutaja oleks tühise tingimuseta (ehk antud mahus tagatiseta) lepingu sõlminud.