Lepinguõigus


Küsimus: Kas laenusumma muutmine läheks lepingutingimuste muutmise alla?22.11.2011

Sai võetud laenu projekti finantseerimiseks. Ära on kasutatud kogu omafinantseering, kuid laen pole täies ulatuses välja võetud. Kas on olemas ka muud võimalused peale uue laenulepingu sõlmimise? Kas laenusumma muutust kahepoolsel kokkuleppel saab käsitleda laenulepingu tingimuste muutmisena? Sel juhul piisaks ju ka lepingu muutmisest. Laenulepingu tingimustes ei ole toodud, milliseid tingimusi on silmas peetud. Küll aga on seal kirjas, et on võimalik muuta lepingu tingimusi, vormistades need lepingu lisadena.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Laenulepingu summa muutmine on lepingutingimuste muutmine ning selleks on vaja nii laenuandja kui ka laenusaaja nõusolekut. Selleks, et laenu juurde võtta ei ole vaja sõlmida uut laenulepingut, vaid võib väljastatava laenu summat ka poolte kokkuleppel suurendada ja vormistada see juba olemasoleva laenulepingu lisana.