Lepinguõigus


Küsimus: Kas käsundusleping annab võimaluse õppepuhkuseks?28.11.2011

Tere!
Olen üliõpilane ning mulle koostati praktika ajal käsundusleping, mida nüüd praktika lõppedes sujuvalt pikendatakse. Olen ma asjadest õigesti aru saanud, et lisaks sellele, et käsunduslepingule ei kehti puhkusearvestus, pole võimalik taotleda ka õppepuhkust? Ehk siis taolise lepinguga ei saa ma koolist võetud teatise alusel töölt eemal viibida, et kirjutada lõputööd.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Töölepingu seadusest tulenevad õigused laienevad isikule üksnes juhul, kui isikul on sõlmitud tööandjaga tööleping Töölepingu seaduse § 1 mõistes.
Küsimusele täpsema vastuse koostamiseks on vaja tutvuda täpsemate asjaoludega ning analüüsida pooltevahelise suhte tegelikku sisu.