Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas korterist isiklikke asju kätte saada?28.11.2011

Tere.
Olen elanud koos elukaaslasega 1994.a. korteris. Elukaaslase lahkudes 1999.a. elasin seal üksi. (Elukaaslane on sealt lahkunud ja tagasi tulnud mitmel korral). Korter kuulub mu endisele elukaaslasele (mul on olnud sinna sissekirjutus alates 1994.a.). Erastamisel kasutasime minu vanemate EVP-sid.
Hetkel on seis selline, et endine elukaaslane tuli korterisse ja vahetas ukseluku. Enam ta mind korterisse oma asjade võtmiseks ei lase. On teinud mulle ülesütlemisavalduse, milles väidab, et meil oli suuline üürileping.
Mille alusel saab tõendada suulist üürilepingut?
Kui ma ei leia temaga kompromissi, siis kuidas on mul võimalik kätte saada oma isiklikud asjad (kohtuprotsess on ju väga pikaajaline - nii kaua ju ei ole võimalik oodata)?
Kas on tal alust mulle esitada selle ülesütlemisavaldusega nõudmisi?
Kas tal on õigus nõuda ainult kirjalikku ette teatamist oma asjade kätte saamiseks (telefonile ta ei vasta).
Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Üürilepingu olemasolu ja selle tingimusi võib tõendada kõikide tsiviilkohtumenetluses lubatud tõenditega - seal hulgas poolte kirjavahetus, tunnistaja ütlus, poolte faktiline käitumine (üüri ja kommunaaltasude tasumine igakuiselt jms.). Selleks, et mis nõudeid kumbki pool saab esitada ning kuivõrd on tema ülesütlemisavaldusel õiguslik alus olemas, tuleb hinnata faktilisi asjaolusid.
Juhul, kui tema valduses on teie vallasasjad ning sellel valdusel puudub õiguslik alus (nt kokkulepe asjade kasutamiseks), siis on teil õigus nõuda teile omandiõiguse alusel kuuluvate asjade ebaseadusliku valduse lõpetamist ning asjade otsese valduse üleandmist teile. Juhul, kui ta vabatahtlikult ei ole nõus asju üle andma, siis olete sunnitud vastavasisulise nõude esitama kohtusse. Enne kohtusse pöördumist on mõistlik saata kirjalik nõudeavaldus asjade otsese valduse üleandmiseks, et võimalusel vältida kohtumenetlust. Nõudeavaldus tuleks vastaspoolele saata kindlasti tähitud kirjana, et hiljem oleks võimalik seda kohtus tõendina kasutada.