Lepinguõigus


Küsimus: Kas seaduse järgi on äriruumi üürilepingu deposiidi tagastamise tähtaeg 2 kuud?24.11.2011

Kui äripinna üürilepingus on deposiidis oleva raha tagastuse kohta öeldud, et tagastuse tähtaeg on vastavalt kehtivale seadusele, siis mis see aeg on? Võlaõigusseaduses on antud aeg 2 kuud, aga ma ei saa aru, kas see kehtib ka äripinna puhul?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teie poolt osundatud säte (VÕS § 308) räägib eluruumi üürilepingust, kuid analoogia alusel saaks kokkuleppe puudumisel ka seda antud juhul kohaldada ning asuda seisukohale, et deposiidis olev tagatisraha tuleb tagastada 2 kuu jooksul üürilepingu lõppemisest, kui üürileandja ei ole nimetatud perioodil teatanud oma nõuetest üürniku ehk teie vastu.