Lepinguõigus


Küsimus: Võla edasimüümine, võlgniku õigused23.02.2011

Tere,
Millised on võlgniku õigused, kui võlgnik ei ole lepingust korrektselt kinni pidanud. Tänaseks on võlg tagaselja edasi antud (müüdud) võla sissenõudmisega tegelevale organisatsioonile?
Tegemist eseme soetamisega järelmaksulepinguga, kusjuures tasumata jäi viimane osamakse. Kui tekkisid raskused, saime suusõnalisele kokkuleppele, et tasun selle varsti, kuid ühtäkki sain teate, et minu võlg on palju suurem, kui mina seda teadsin.
Kas on olemas seadus, mis kohustab võlga tasuma võla sissenõudmisega tegelevale firmale, mitte asutusele kellelt võlgnik võla sai?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võlaõigusseaduse § 164 sätestab, et võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele. Seega kui teile on teatatud teie vastu olnud nõude loovutamisest kolmandale isikule, siis peate täitma kohustuse uuele võlausaldajale.