Lepinguõigus


Küsimus: Milline on minimaalne tsiviilasja hind esimese astme kohtus?30.11.2011

Tere,
Milline on minimaalne tsiviilasja hind, mille esimese astme kohus menetlusse üldse võtab. Ette tänades!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Hagi esitamisel esimese astme kohtusse ei ole määratud minimaalset rahalist nõuet, millest väiksemad nõuded jääksid menetlusse võtmata. Seega kohus peab asja menetlema mistahes rahalise nõude puhul, kui hagi on esitatud seaduses sätestatud korras ning sellelt on tasutud riigilõiv. Raha maksmisele suunatud hagi puhul määratakse hagihind nõutava rahasummaga. Juhul, kui Teie nõue jääb vahemikku kuni 319,55 eurot, siis peate kohtusse hagi esitamisel maksma riigilõivu 63,91 eurot. Seega, kui nõue on väike (nt 10 eurot), siis kerkib küsimus, et kuivõrd otstarbekas on majanduslikult kohtusse pöördumine, sest algsed menetluskulud osutuvad suuremaks kui nõue ise. Kas oma subjektiivsete õiguste kaitseks kohtusse pöörduda või mitte, otsustab arusaadavalt iga isik ise.