Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürilepingu lõppedes deposiidi tagastamisega viivitamise eest saab viivisarve esitada?07.12.2011

Kas üürnikul on õigust esitada viivisarve, kui deposiidis olev raha tagastatakse hiljem kui kahe kuu möödudes üürilepingu lõppemisest?
Tegemist on äripinnaga ja üürilepingus on deposiiti makstud raha tagastamise tähtaja osas viidatud kehtivale seadusele.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui üürilepingus on tagatisraha maksmine kokku lepitud ja üürileandja ei tagasta pärast üürilepingu lõppemist põhjendamatult tagatisraha kokkulepitud tähtajal, siis on üürnikul õigus nõuda viivist tagastamata tagatisraha summalt kuni selle tagastamiseni. Kui viivisemäär on kokku lepitud üürilepingus ja see hõlmab sellist olukorda, siis kohaldatakse lepingus sätestatud viivisemäära. Kui seda aga üürilepingus kokku ei ole lepitud, siis kohaldub sellele seadusest tulenev viivisemäär (VÕS § 113 lg 1, § 94).