Lepinguõigus


Küsimus: Koostöö sama üürilepingu raames25.02.2011

Tere,
Juuksur (FIE) alustas tegevust oma kutsealal. Selleks sõlmis ta ruumi omanikuga äriruumi üürilepingu. Tänasel päeval soovib samal rendipinnal tööle asuda veel teinegi juuksur (FIE). Kuidas oleks võimalik, ilma üürilepingut muutmata, opereerida kahel juuksuril, samal rendipinnal?
Kas esimene juuksur võib asuda teise juuksuriga töö-/alluvus-/koostöösuhtesse; küsida kohamaksu; sõlmida käsundusleping vms?
Milline võiks olla siinkohal mõistlik ning legaalne koostöövorm?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Esmalt tuleks vaadata olemasoleva üürilepingu tingimusi - kas olemasoleva lepingu sõnastus võimaldab teise juuksuri kaasamist üüripinnale? Tegemist ei ole küll allüüriga (mida reeglina üürilepingud ilma kooskõlastamata ei võimalda), kuid võimaliku lepingu rikkumise välistamiseks soovitan nimetatud asjaolu enne täpsustada. Kui piiranguid ei ole ja üürileping võimaldab pinda kasutada juuksuriteenuse osutamiseks (ilma nt juuksurite arvu määratlemata), siis ei näe esmapilgul takistusi täiendavate juuksurite töötamisele samal pinnal. Omavahelised suhted oleks mõistlik vormistada kirjaliku kokkuleppena, kus nähtuksid poolte selged õigused ja kohustused (heakorra, hoone reeglite, teiste juuksurite jms huvide ja õigustega arvestamine ning kohustus tasuda nt kohatasu, kanda osaliselt kommunaalkulusid vms).