Lepinguõigus


Küsimus: Kas maa müümisel oleks vald pidanud seal olevast liinirajatisest teavitama?15.12.2011

Tere.
Ostsin vallalt 3 aastat tagasi maatüki, mis on 100% elamumaa ja just hiljuti avastasin, et maa alt jookseb liinirajatis ja ostumüügi lepingus pole sellest sõnagi ega Kinnistusraamatus pole see maa mitte millegiga koormatud. Kas vald pidi mind sellest teavitama ja mis variandid on, et ma ei saa midagi sinna peale ehitada?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tegemist on lepingu eseme olulise puudusega ning mittevastavusega lepingutingimustele VÕS § 217 mõistes. Müüja oleks pidanud nimetatud piirangust teid kindlasti teavitama. VÕS § 222 kohaselt, kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda asja parandamist või asendamist (kui see on võimalik ning ei põhjusta müüjale ebamõistlikke kulusid), nõuda ostuhinna alandamist (VÕS § 112). Sealjuures märgin, et asja lepingutingimustele mittevastavusest tuleb ostjal müüjale teavitada mõistliku aja jooksul pärast seda kui ostja asja mittevastavusest teada sai (VÕS § 220 lg 1). Kui tegemist on sedavõrd olulise lepingurikkumisega, et te ei oleks asjaolust teadmisel lepingusse astunud, võib tulla kõne alla ka lepingust taganemine (VÕS § 116).

Võimalike ehituspiirangute olemasolu või puudumise osas tuleb täpsustada kinnistuga seotud asjaolusid (rajatise liik ja paiknemine jms). Nimetatud asjaolusid tuleks täpsustada liinirajatise omaniku ja kohaliku omavalitsuse esindajatega.