Lepinguõigus


Küsimus: Korteri varjatud puudused, kas on õigust nõuda puuduste kõrvaldamist?14.12.2011

Ostsin viimistlust vajava korteri ning 1 kuu jooksul erines korteril mitmed varjatud puudused. Põrand on läbivajunud ning puudub soojustus - oli ehitatud uus põrand vana läbivajunud põranda peale ja öeldi et täiendavalt soojustatud. Puudulik kanalisatsioon, mida ei ole võimalik kasutada ning puudub veeühendus - lepingus kirjas, et objekt on ühendatud kanalisatsiooni ja veetrassidega. Olen teavitanud müüjaid probleemidest ja öelnud, et soovin nendepoolset puuduste likvideerimist, sellele ei vastatud. Seejärel esitasin nõude hinnapakkumiste alusel, mis esitati põrandatööde teostamiseks. Kuid sellele vastas müüjate jurist, et minu nõudmised on alusetud, kuna olen korteri ise üle vaadanud ja lepingule alla kirjutanud ja et soojustust ei pidanudki olema. Üritan veelkord müüjatega mingisugusele kokkuleppele jõuda, kuid kui see võimatuks osutub, kas oskate hinnata mis on minu seansid kohtus sellise asja võitmiseks? Kohtusse minek on kulukas, aga samas tunnen, et minul on õigus nõuda korteri vastavust lepingutingimustele.
Märgin veel, et lepingus ei ole otseselt kirjas midagi soojustuse kohta, see on ainult suuliselt esitatud info (nii müüja kui ka maakleri poolt) ning seda ei olnud võimalik teisiti avastada kui põranda lahtivõtmise teel ja põranda avamisel ilmnes asjaolu, et põrand on ohtlikult läbivajunud.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Eeldan, et asja lepingutingimustele mittevastavusest on müüjale mõistliku aja jooksul teavitatud. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist. Kui ostja nõuab õigustatult asja parandamist ja müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib ostja asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.
Seega juhul, kui on esinevad puudused, mis ei olnud seatud lepingu tingimuseks, nendest on müüjale teavitatud ja on palutud nende kõrvaldamist, kuid müüja ei ole seda põhjendamatult teinud ning seetõttu on ostja ise puudused kõrvaldanud, siis on võimalik nõuda tehtud mõistlike ja vajalike kulutuste hüvitamist müüjalt kohtu kaudu, kui müüja vabatahtlikult kulutusi ei hüvita.