Lepinguõigus


Küsimus: Kui võlgnik ei maksa, kuhu ma oma võlatunnistusega peaksin pöörduma?19.12.2011

Tere!

Andsin 2009. aastal tuttavale laenu sularahas (võtsin pangast välja). Isik kirjutas paberile oma käega veel, et on võtnud minult laenu summas 10000 krooni ja kirjutas allkirja ka alla. Ta maksis seda tagasi nii kuis juhtus. 2010. aastaks oli tal võlga jäänud veel 6000 krooni ulatuses ja koostasime koos võlatunnistuse internetist saadud näidise põhjal.

Antud võlatunnistus on mõlema poolt ka allkirjastatud ja mõlemal olemas.

Kas sellise paberi alusel on mul õigus see võlg nö. ära müüa ja siis kellele? Kuna aasta hakkab läbi saama ja raha pole ma saanud võlgnikult, seega summa on sama - 383,47 eurot, mis vaja tasuda, siis mida ette võtta?
Kas sellise paberi alusel saan ma anda asjale kuidagi ametliku käigu ja kas see ka ennast ära tasub?

Antud võlatunnistus ei ole notariaalselt kinnitatud, see on tehtud lihtsalt meie kahe vahel, et mul oleks mingisugunegi paber ja tõestus, et ta on võlgu võtnud ja seda ka ise tunnistab.
Võlgnikul on niigi kontod arestitud seoses eelnevate võlgadega teistele eraisikutele/firmadele.
Millised on Teie soovitused?

Aitäh vastamast!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele. Seega on võimalik nõuet võõrandada ning seda ka tasu eest, milles lepitakse kokku nõude loovutamise lepingus. Seda, kellele nõue võõrandada, peab nõude omanik ise otsustama ning vastava isiku leidma.
Kohustatud isiku poolt antud võlatunnistus peab olema kirjalikus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seega ei pea võlatunnistus olema notariaalselt tõestatud.
Juhul, kui on rahaline kohustus, mida kohustatud isik on ka võlatunnistusega tunnistanud, siis saate esitada nõude kohtusse, kui kohustatud isik nõuet vabatahtlikult ei tasu. Kohtusse võlgniku vastu hagi esitamisel peate tasuma seaduses sätestatud riigilõivu.