Lepinguõigus


Küsimus: Kas endine elukaaslane saab nõuda minu peale kulutatud raha tagasi?19.12.2011

Tere! Elasin koos mehega, me ei olnud abielus. Ta maksis minu eest osasid asju minu abistamise eesmärgil. Nüüd, kui oleme lahus, nõuab ta raha tagasi. Kas on võimalik minu vastu nõue esitada kohtusse või üldse minu käest midagi nõuda? Me ei ole sõlminud mingisuguseid lepinguid ja pangaülekanded on samuti märgitud "ülekanne" nime alla.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tegemist on keerulisema õigusliku küsimusega, milleks on vajalik analüüsida faktilisi asjaolusid, sh. pooltevahelisi suhteid, milliseid kulusid ja millistel kaalutlustel keegi kandis jne., samuti hinnata, et kas tegu on kinkega, alusetu rikastumisega või mingil viisil seltsinguvormiga jne. ning kuivõrd mees rikub hea usu põhimõtet. Tõenäoliselt mees ei teinud ülekandeid siiski niisama, vaid sellele eelnes ka teatud kokkulepe, mis võib olla sõlmitud ka suuliselt jne. Need asjaolud tuleks eelnevalt välja selgitada. Olenevalt asjaoludest võib mehe eesmärk olla kahju tekitamine naisele, mistõttu mehe nõue võib olla ka vastuolus hea usu põhimõttega. Õiguse teostamine ei ole lubatud seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule. Kohus võib jätta isiku nõude, kes vastavat põhimõtet rikub, ka seetõttu rahuldamata. Täpsemat seisukohta ning võimalikke lahendusvariante saab siiski arutada asjaoludega täpsemalt tutvudes.