Lepinguõigus


Küsimus: Maja ostu-müügi eelleping01.03.2011

Sooviksin teada, kas ostu-müügi eellepingut sõlmides on maakler kohustatud kontrollima ostja tausta ja maksevõimet?
Kas lepingu sõlmimisel peab olema kohal nii esindaja kui ka ostja, kelle nimele ostetav objekt jääb?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Siinkohal tuleb tähelepanelikult järgida, et mida ostetakse. Kui müüakse-ostetakse kinnisasja, siis eelleping peab olema notariaalselt tõestatud vormis, sest kui seaduse kohaselt tuleb leping sõlmida teatud vormis, peab ka eelleping olema sõlmitud samas vormis. Tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, peab olema notariaalselt tõestatud. Sellest tulenevalt peab samas vormis olema ka eelleping. Kui vastavalt seadusele tuleb leping sõlmida teatud vormis, ei loeta lepingut sõlmituks enne, kui lepingule on antud ettenähtud vorm. Seda kellele otsustab müüja asja müüa otsustab müüja, mitte maakler. Kui ostjal on esindaja ning tal on seaduses sätestatud vormis volikiri, siis ostja enda kohalviibimine ei ole vajalik ning esindaja saab teha tehingu volikirja alusel esindatava nimel.