Lepinguõigus


Küsimus: Kui ema kingib maja lapsele, kas pärast surma tekib teistel lastel sellele majale õigus?21.12.2011

Tere!

Minu ema soovib mulle kinkida oma maja kinkelepingu alusel. Peale minu on tal veel 2 tütart. Ema on mures, et kas pärast tema surma tekib tema teistel tütardel mingi õigus sellele majale? Eriti uue pärimisseaduse alusel.

Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teie emal on õigus enda eluajal käsutada kinnisasja vastavalt enda äranägemisele, sh kinkida seda ükskõik millisele tütrele. Teised tütred ei oma pärast ema surma õigust kinnisasjale, mis on enne pärandi avanemist ära kingitud, välja arvatud juhul, kui teiste tütardega oleks sõlmitud enne kinkimist pärimisleping ning kinke eesmärk on kahju tekitamine lepingujärgsetele pärijatele ja annakusaajatele. Pärimisseadus sätestab, et kui pärandaja on teinud kingituse eesmärgiga tekitada kahju lepingujärgsele pärijale või annakusaajale, võib lepingujärgne pärija või annakusaaja ühe aasta jooksul pärandi avanemisest arvates nõuda kinkelepingu kehtetuks tunnistamist ja kingisaajalt kingi väljaandmist alusetu rikastumise sätete kohaselt.