Lepinguõigus


Küsimus: Kas 10 aastat hiljem võib tõesti ilma selgitusteta hakata võlga nõudma?03.01.2012

Tere,
on tekkinud küsismus seoses võlanõude aegumise ajaga. Inkassofirma sai minuga kontakti 2010 ja nad väidavad, et mul on aastast 2000 võlg. Kontaktandmed said nad nii, kui ma uuesti registreerusin tuttava soovil Oriflaimi nimekirja (ma ei teadnud eelnevast võlgnevusest aga midagi, sellepärast registreerusingi).

Kuna nad olid minuga juba ühendust saanud, siis palusin saata dokumendid, et mis alusel minult midagi nõutakse, kuna mina ei mäleta ühtegi võlga. Edasi palusin neilt infot, millal (kuupäev, kuu, aasta) on minuga üritatud ühendust saada. Nad saadavad lihtsalt vastuseks: tänan teid kirja eest. Meie menetluses on endiselt teie võlgnevus summas see ja see.
Kas mul on selleks õigus? Kuna tegemist on siiski ju nõudega minu vastu. Ja ma pole ennast üritanud ka varjata.

Mul tekib siit küsimus, kuidas on võimalik tulla 10 a hiljem sellise nõudega lagedale? Ma ei ole ühtegi telefonikõnet ega kirja saanud 10 a jooksul. Aastast 2006 on minu isiklik telefoninumber olnud avalik ka ühe firma kodulehel, kas nad ei pea googeldama või otsima inimeste kontaktandmeid andmebaasidest? Sest kui midagi pähe määrida üritatakse, saadakse inimeste kontaktid ei tea kustkohast.

Ette tänades,
murelik naisterahvas

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Arusaadavalt peab nõude esitaja selgitama, et millisel õiguslikul alusel (nt leping) on väidetav nõue Teie vastu tekkinud ja millal sissenõutavaks muutunud ehk millisest kuupäevast alates on võlausaldaja saanud kohustuse täitmist nõuda, samuti esitama vastavad tõendid. Alles pärast seda saaks analüüsida, kuivõrd nõue on olemas ja kas nõue on aegunud. Juhul, kui nõue on sissenõutavaks muutunud aastal 2000, siis on nõue eelduslikult aegunud ning tuleb nõudele esitada aegumise vastuväide, sest kohus kohaldab aegumist üksnes kohustatud isiku taotlusel. Juhin tähelepanu, et kui kohustatud isik on vahepeal nõuet tunnustanud, siis aegumine on katkenud ja alanud uuesti.