Lepinguõigus


Küsimus: Kas müüja peab kauba välja vahetama?09.01.2012

Ostsin telefoni, mille ostuga kaasneb tähtajaline leping.
Telefon on praegu 3. korda garantiiremondis. Palusin telefon välja vahetada või raha tagastada, kuid seda keeldutakse tegemast. Teenindaja soovitas mul endal telefon maha müüa. Kuidas peaksin edasi käituma?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS § 222 lg 1 järgi kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid, ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavust jne. Müüja võib parandamise asemel asendada telefoni.

Seega VÕS § 222 lg 1 annab tarbijale (teile) õiguse nõuda telefoni parandamist või asendamist. Samas tuleb sellisel juhul tõendada ja hinnata mittevastavuse olulisust ning muid VÕS § 222 lg-s 1 sätestatud asjaolusid. Kui puudused on olulised ning telefoni kasutamine seetõttu oluliselt ja pidevalt piiratud, võib kaaluda VÕS § 116 lg 2 p 1 alusel telefoni müügilepingust taganemist.

Seega tuleks antud juhul asjaolusid täpsemalt hinnata ning seejärel saab teha põhjendatud ja kaalutletud otsuse edasise tegevuse perspektiivikuse ja ka otstarbekuse osas.