Lepinguõigus


Küsimus: Mida edasi teha, kui võlgnik ei maksa võlakirjaga kokkulepitud summat?10.01.2012

Tere!
Palun infot, kuidas käituda kui kirjutasin minule kuulunud auto hea tuttava nimele. Kuna koheselt raha ei olnud, koostasime võlakirja maksetähtajaga 31 detsember 2010. Kuna korduvatele meeldetuletustele isiklikult, telefoni teel ja tähitud kirjaga, ei ole laekunud üldse raha. Ta ei eite võlga ja on lubanud maksta, viimane termin oli jõulud 2011 kuid ei ole ühestki lubadusest kinni pidanud. Võlakirjal olev summa on 49900 krooni.

Ette tänades ja Teie nõuannet ootama jäädes.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui võlgnik rahalist kohustust vabatahtlikult ei täida, siis on võimalik nõude maksmapanekuks pöörduda kohtu poole. Selleks tuleb esitada hagi või Teie poolt väljatoodud summa osas saab esitada ka maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohtusse. Kohtumenetluse eesmärk on saada jõustunud kohtulahend, mis on täitedokumendiks, millega saab pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluse käigus pööratakse sissenõue võlgniku varale. Juhul, kui võlgnikul ei ole vara, mille arvel Teie nõuet rahuldada ja võlgnik on püsivalt maksejõuetu, siis isiku püsiv maksejõuetus tähendab tema pankrotti.