Lepinguõigus


Küsimus: Suuline kokkulepe oli, et maksan üürikorteri eest kommunaalmaksed, kas sellisel juhul võib summasid suvaliselt suurendada?13.01.2012

Eelmise aasta märtsis üürisin perekonna tuttavalt 1-toalise korteri. Kuna olime tuttavad, siis lepingut ei teinud. Kokkulepe oli, et maksan ainult kommunaalteenuste eest. Juba päris alguses küsis ta minult rohkem (kindlalt ei tea, ühtegi paberit ta mulle kunagi ei näidanud) aga kuna summa oli minu jaoks tol hetkel makstav, siis ma maksin, kuna elukohta oli vaja. Kui see on oluline, siis ma maksin üüri järele. Suvel läks summa natuke väiksemaks aga maksin ikkagi üle 100 euro. Sügisel aga küsis ta minu käest juba palju rohkem. Kui küsisin, miks, siis ütles, et kuna kõik hinnad tõusid. Kuna ka siis oli summa veel makstav siis elasin seal edasi. Nüüd aga jaanuari alguses küsis ta minu käest 200 eurot, ilma igasuguse ettehoiatuseta ega minuga rääkimata. Mina leian, et ta oleks pidanud mulle detsembri alguses ütlema, et ta seekord niipalju tahab, siis ma oleksin välja kolinud. Nüüd ma otsisin endale uue koha, temale maksin 80 eurot, mis minu arvates on täiesti sobilik summa. Ma kindlalt ei tea, kuna ma ei ole ühtegi arvet näinud. Ma ei oskagi seda kuidagi küsimuseks sõnastada aga kas tal on õigus minult ka seda ülejäänut summat küsida?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Poolte vahel sõlmitud lepingut (ka suuliselt sõlmitud lepingut) saab muuta poolte kokkuleppel, kui seadusest ei tulene teisiti. Vaidluse korral lepingu tingimuste üle peab kumbki pool tõendama tingimusi, milles väidetavalt kokku lepiti.
Eeldatakse, et üürileandja võib tähtajatu üürilepingu korral tõsta üüri ja kinnisasja üürimise puhul iga kuue kuu möödumisel lepingu sõlmimisest. Eluruumi üürileandja peab teatama üürnikule üüri tõstmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva enne üüri tõstmist ja seda põhjendama. Teates tuleb selgelt märkida:
1) üüri tõstmise ulatus ja üüri uus suurus;
2) mis ajast üür suureneb;
3) üüri tõstmise põhjendus ja arvestus;
4) üüri tõstmise vaidlustamise kord.
Üüri tõstmine on tühine, kui üürileandja ei teata sellest nimetatud viisil ja vormis või hoiatab üürnikku, et üüri tõstmise vaidlustamise korral ütleb ta üürilepingu üles.
Seega, kui tegemist oli tähtajatu üürilepinguga ja seaduses sätestatud kirjalikku teadet üüri tõstmise kohta üürileandja üürnikule ei edastanud, siis selline üüri tõstmine on tühine ehk kehtetu algusest peale ning üürileandjal ei ole õigust nõuda kõrgema üüri tasumist kui poolte vahel oli kokku lepitud.