Lepinguõigus


Küsimus: Mida peaksin tegema, kuhu pöörduma, kui soovin oma kannatuste eest saada teenusepakkuja käest valuraha?13.01.2012

Tere,
Vabandan tülitamise pärast, sest ei tea, kas see kuulub Teie valdkonda, aga äkki siis oskate mulle mingi suuna kätte näidata.
Mul selline probleem. Kasutasin teenusepakkuja poolt teenust, mis põjustas mulle kannatusi ning seadis ohtu minu tervise. Kusjuures mind ei hoiatatud ega ei teavitatud puudustest. Omapoolset viga nad ka ise hiljem tunnistasid.
Kuna soovin valuraha/kompensatsiooni mulle põhjustatud kannatuste eest, siis mis võimalused mul selleks on ja mis ma selleks tegema või kuhu pöörduma peaks? Päris kohtuni minna ei tahaks - nii vaenulik ma pole, aga niimoodi ka seda jätta ei tahaks.
Lugupidamisega

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tarbijakaitseseaduse kohaselt Tarbijakaebuste komisjon ei lahenda vaidlust, kui kahjunõue tuleneb kehavigastusest või tervisekahjustusest. Need vaidlused lahendatakse kohtus. Seega juhul, kui Te teenuse osutajaga ei saa kahjusumma suuruses ja hüvitamises kohtuvälisele kokkuleppele, siis peate siiski pöörduma nõudega kohtusse. Kohtusse pöördumisel peate tõendama oma väiteid kohtumenetluses lubatud tõenditega. Peate tõendama, et Teile osutatud teenuse ja tekkinud tervisekahjustuse vahel on põhjuslik seos ehk kahju on vahetult tekkinud Teile osutatud teenuse tagajärjel, samuti selle kahju suurust, millist summat Te teenuse osutajalt nõuate.