Lepinguõigus


Küsimus: Tunnen, et minult on võlg välja petetud, kuidas on võimalik oma raha tagasi saada?17.01.2012

Kaks aastat tagasi ostime maja, enne ostu öeldi, et on elektri võlg, mis tekkis ehitaja poolt kahe maja ehitamisel. Ühistu esimees andis mulle kirja, kus tõendas, et ühistul on elektrit vaid ühele eramule - seal, mille kohal oli ka varem ehitis. Teine maja ehitati kinnistu poolitamisel kõrvale. Sellepärast maksin võla ära, mõni päev hiljem aga andis ühistu ka teisele majale elektri. Need 2 aastat olen otsinud abi ja pole teadnud kelle poole pöörduda, et asi lahendada. Tunnen, et ühistu pettis mind. Nüüd olen kuulnud ka, et ühistule on saadetud mitu likvideerimishoiatust. Kas on mingi võimalus oma raha tagasi saada?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest ei nähtu, et millise ühistuga on tegemist ning milliste eesmärkide saavutamiseks on ühistu asutatud ehk millist rolli siin ühistu täpsemalt mängib. Seega ei saa selles osas seisukoht avaldada. Elektrienergia tarbimiseks sõlmitakse üldjuhul kinnistu omanikuga teenuse osutamise leping ning teenuse osutajalt (Eesti Energia) oleks pidanud küsima, et kas on võlg ning millises ulatuses ja kes on selle eest vastutav. Samuti seda, et millised võimalused on elektrit saada mitmel kinnistul kõrvuti. See ei sõltu üldprintsiibis ju ühistust, vaid selles piirkonnas väljaehitatud elektripaigaldistest ning nende võimalustest.
Juhul, kui Te olete tasunud ära kolmanda isiku võla, siis Teil on tekkinud nõue põhivõlgniku (asjaoludest nähtuvalt ehitaja) vastu, mistõttu võite tema poole vastava nõudega pöörduda.