Lepinguõigus


Küsimus: Maatüki osaline müük20.01.2011

Tere!
Sooviks teada, mis bürokraatiaga mul kokkupuudet tuleb, kui müün osa oma maatükist naabrile?

Parimat,
Mart

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Lp. Mart!

Maatükk on kinnisasi ning tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, peab olema notariaalselt tõestatud. Samuti peab kinnisomandi üleandmiseks vajalik asjaõigusleping olema notariaalselt tõestatud. Seega tehingute tegemiseks palun pöörduge notaribüroo poole. Teatage neile tehingut tegevate poolte andmed, tehingute olulised tingimused ning notaribüroo valmistab tehingud ette. Notar selgitab välja osalejate tahte ja õiguslikult korrektseks tehinguks olulised asjaolud. Samuti selgitab notar osalejatele tehingu tähendust, õiguslikke tagajärgi ja tehingu tegemise erinevaid võimalusi. Notar kajastab osalejate tahteavaldused notariaalaktis selgelt ja ühemõtteliselt. Tehingute tegemise eest tuleb tasuda notaritasu ja riigilõivu kehtivates õigusaktides sätestatud määrades.

Lugupidamisega
Alo Pormeister