Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha, kui rendileandja ei reageeri e-kirjadele ja seetõttu ei saa hoonele panna ettevõtte reklaami?27.01.2012

Tere
On tekkinud probleem rendileandja (OÜ) ja rentniku (OÜ) vahel seoses välireklaami või teabe paigaldamise kooskõlastamisega. Ruumide rendileandja ei vasta e-kirjadele, kus rentnik palub lubada välireklaami paigutada maja seinale sinna, kus toimub majandustegevus (infoga oma asukoha kohta). Hetkel puudub igasugune info asukoha kohta majast väljaspool. Rendilepingu kohaselt oleme leppinud kokku, et kogu suhtlemine käib e-kirja teel. Mida peaks tegema, et saada oma firma kohta teavet maja välisküljele kui rendileandja (nad on ka maja omanikud) ei vasta sellekohastele e-kirjadele. Olen palunud neil ka teha omapoolsed ettepanekud asukoha ja muu suhtes, kuid seni olen vastust ootama jäänudki.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Rendileandjaga võib suhelda ka kirja (sh tähitud kirja) teel, kui e-kirjade kättesaamine rendileandja poolt pole kinnitust leidnud või neile pole vastatud. Samuti võib rendileandja juhatuse liikmega vahetult kohtuda, et tõusetunud küsimusi arutleda. Välireklaami paigaldamise kokkulepe oleks pidanud sisalduma juba sõlmitud lepingus, et sellist olukorda vältida. Praegusel juhul on faktilistest asjaoludest nähtuvalt nõusoleku saamine keeruline ning seda nõusolekut ei pruugi rendileandja anda. Lisaks sellele tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud reklaami eeskirjadest, sest valla- või linnavolikogu määrusega võib kehtestada välireklaami paigaldamise eeskirja, millega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale. See seab omakorda piiranguid, mida tuleb arvesse võtta. Samas peavad võlasuhtes olevad isikud käituma teineteise suhtes hea usu põhimõttest lähtuvalt ja arvestama teise poole põhjendatud huviga. Juhul, kui rendileandja nõusolekut välireklaami paigaldamiseks ei anna, siis selleks võiksid olla objektiivsed ja mõjuvad põhjused, kuigi nõusoleku andmiseks ei saa rentnik rendileandjat kohustada, kui selles pole vastavat kokkulepet.