Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürnik võib üürileandjalt nõuda mürataseme mõõtmist korteris?09.02.2012

Tere,

üürisin hiljuti Tallinnas korteri. Sisse kolides selgus, et hoone paikneb ühe Tallinna Lennujaama maandumiskoridori vahetus läheduses - regulaarsete ajaintervallide järel tuhisevad akende tagant mööda madallennul reaktiivlennukid. Müra on tugev ja küllaltki häiriv.
Teadupärast kehtestab seadus eluruumide müra piirnormid.
Kas üürnikul on õigust üürileandjalt nõuda mürataseme mõõtmist või kui üürileandja seda ise ei tee, siis tellida mürataseme mõõtmine üürileandja kulul?
Ja kas korteri mittevastavus eluruumide müra piirnormile on piisav alus üürilepingu erakorraliseks lõpetamiseks?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimus on selles, et milles pooled üürilepingu sõlmimisel kokku leppisid ning millistele tingimustele üüripind peab üürilepingust tulenevalt vastama. Juhul, kui üüripind ei vasta Teie arvates kokkulepitud tingimustele, siis peate seda Teie üürnikuna tõendama ja sealhulgas mürataseme mõõtmise korraldama. Juhul, kui korter on eluruumina kirjas ning müratase ei ole tervisele kahjulik, vaid teatud juhtudel ebamugav, siis see eraldi lepingu lõpetamise aluseks tõenäoliselt ei ole. Alati ei pea lepingut erakorraliselt lõpetama, kui on võimalik leping mõistliku aja jooksul korraliselt lõpetada, kuid need võimalused sõltuvad ka sellest, et kas tegemist on tähtajalise või tähtajatu üürilepinguga. Lepingupooled võivad tähtajatu üürilepingu seaduses sätestatud tähtaegadest kinni pidades (kinnisasja puhul 3 kuud) üles öelda. Kui lepingupooled on kokku leppinud pikemas ülesütlemistähtajas, tuleb järgida seda tähtaega. Tähtajaline leping lõpeb tähtaja möödumisel ning tähtajalist üürilepingut saab üles öelda üksnes erakorraliselt.