Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas käendaja saab realiseerida oma regressinõuet võlgniku vastu?13.02.2012

Tere,
olin 5 aastat tagasi käendaja sülearvuti ostule. Tuttav aga võlga ära ei maksnud ning pidin käendajana tegema makseasutusega tagasimaksegraafiku. Nüüdseks olen võla ära maksnud, aga tuttav mulle raha tagastada ei taha. Kas on mingeid mooduseid raha tagasi saamiseks? Mulle tundub, et mind lihtsalt peteti kasu saamise eesmärgil. Või on asi aegunud juba?

Lepingu lõpptähtaeg oli 10.08.2009 ja käendaja tegi viimase makse 16.08.2009. Põhivõlgnik tasus kogusummast 162,99 eurot ja käendaja 772,67 eurot.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui võlgnik rahalist kohustust vabatahtlikult ei täida, siis on võimalik nõude maksmapanekuks pöörduda kohtu poole. Selleks tuleb esitada hagi või Teie poolt väljatoodud summa osas saab esitada ka maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohtusse. Kohtumenetluse eesmärk on saada jõustunud kohtulahend, mis on täitedokumendiks, millega saab pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks.
Aegumise osas ei saa hetkel täpselt vastata, sest on teadmata, et millal maksed käendaja poolt tehti. Aegumistähtaeg on 3 aastat ning teatud osas võivad nõuded aegunud olla. Märgin, et nõue ei pruugi aegunud olla, kui kohustatud isik on nõuet tunnustanud. Seda põhjusel, et aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.