Lepinguõigus


Küsimus: Lubasin suuliselt korteri ostjale, et müün neile, kas parema pakkumise korral võin müüa teisele ostjale?20.02.2012

Tere!
Kui ma tahan korterit müüa ja mul on ostjatega suusõnaline kokkulepe, et müün neile, kas siis, kui tehakse parem pakkumine viimasel minutil, on mul õigus korter müüa hoopis neile, kes tegid parema pakkumise?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Korteriomandi (kinnisasja) võlaõiguslik müügileping ja asjaõigusleping asja omandi üleandmise kohta peavad olema sõlmitud notariaalses vormis ning teistsuguses vormis (sh. suulises vormis) sõlmitud tehing on tühine. Tühine tehing on kehtetu algusest peale ja ei oma õiguslikke tagajärgi. Seega saate korteri müüa parima pakkumise tegijale.