Lepinguõigus


Küsimus: Kui leping on autokooliga, kuid tasu tuleb maksta nende esindajale FIE-le, kas autokool on minu koolituse eest vastutav?20.02.2012

Tere,

Läksin õppima autokooli, mis omab ka koolitusluba, kuid leping b-kategooria kursuste jaoks on sõlmitud nii, et autokooli esindab FIE-na üks sõiduinstruktor, kellel personaalset koolitusluba ei ole. Summad kursuste eest on makstud sularahas õpetajale, kes on andnud FIE poolt arve tasumise tõestamiseks. Küsimus on tulumaksus - ma ei saa neid summasid maksuametile deklareerida ega sealt ka oma 21% tagasi. Kas selline leping on kehtiv ning kas autokoolil on vastutus minu õpingute korraldamise eest sellisel kujul?

Lugupidamisega

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Siinkohal tuleks selgitada välja täpsemad faktilised asjaolud ja pöörduda teenuse osutaja poole. Teenust saab osutada koolitusluba omav isik ja selleks on vastav autokool. Teenuse osutaja peab ka väljastama õigusaktidele vastava arve, millega seoses peab õigusliku aluse olemasolu korral olema võimalik ka tulumaksu tagastuse taotlemine. Seda isegi juhul, kui maksed tuleb teha teenuse osutaja palvel kolmandale isikule. Juhul, kui autokooli info on ebaõige, siis tarbija saab pöörduda kaebusega tarbijakaitseametisse.